Почетна
Екскурзии и одмори
Дестинации
Календар
Промоции
Жешки понуди
Хотелски резервациии
Авионски билети
Влез за клиенти
Продажни места и контакти
Промоции
Жешки понуди
Потврдени датуми
Календар
Празници

Доверливост на лични податоци

Туристичката агенција "Бохемија" на своите клиенти им гарантира заштита на дадените лични податоци. Податоците не смеат да се користат или да бидат дотапни на трети лица.

 

ТА "Бохемиja" се обврзува да не открива никакви лични податоци за клиентите на трети лица - државни органи, трговски друштва, физички лица и други, освен ако:

 

- има писменa согласност на клиентот;

 

- информациите се бараат на увид од државни органи или лица кои според важечките закони се овластени да бараат и да превземаат таква информација. Трговецот е задолжен да дава информации само во согласност со законот.